ΣΩ.ΠΙ.ΜΗ.ΨΥΚ

Σωματείο Πιστοποιημένων Μηχανικών Ψυκτικών

ΣΩ.ΠΙ.ΜΗ.ΨΥΚ.

Μέλος του AREA (Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου Εργολάβων Ψύξης, Κλιματισμού και Αντλιών Θερμότητας).

Εθνικός Διαχειριστής του Πανευρωπαϊκού Προγράμματος Real Alternatives 4 LIFE.