ΣΩ.ΠΙ.ΜΗ.ΨΥΚ

Η ετήσια έκθεση της AREA όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της.