Η ετήσια έκθεση της AREA όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της.