ΣΩ.ΠΙ.ΜΗ.ΨΥΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές

Η Διοίκηση του «ΣΩ.ΠΙ.ΜΗ.ΨΥ.Κ.» με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίαση της 11ης Οκτωβρίου 2021, προσκαλεί τα μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 14:00 στο συνεδριακό χώρο της εταιρείας με την επωνυμία “ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” που βρίσκεται επί της οδού Πρωτοπαπαδάκη αρ. 29, Γαλάτσι, Αττική, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:
– Έλεγχος και έγκριση των πράξεων της Διοίκησης μετά της σχετικής Εκθέσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής για το διάστημα της θητείας της τρέχουσας Διοίκησης του Σωματείου.
– Απαλλαγή των μελών της Διοίκησης και της Ελεγκτικής Επιτροπής από τις αρμοδιότητες και ευθύνη τους για τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν κατά το διάστημα της θητείας τους.
– Εκλογή αντιπροσώπων του Σωματείου στο Ευρωπαϊκό Σωματείο με την επωνυμία «Air Conditioning and Refrigeration European Association» (AREA)
– Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
– Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Διοίκηση του Σωματείου προσκαλεί τα μέλη σε Α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 21 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 έως 14:00. στο ίδιο ως άνω μέρος.
Υπενθυμίζουμε στα μέλη ότι δύνανται να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση ή στην επαναληπτική αυτής συνέλευση, μόνον αυτοπροσώπως. Τα μέλη, τα οποία έχουν την ιδιότητα του Νομικού Προσώπου, δύνανται να αντιπροσωπευθούν δια των νομίμων εκπροσώπων τους, προσκομίζοντας τα πλήρη και εν ισχύ νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης κατά του κοροναϊού, η αυτοπρόσωπη παρουσία στο συνεδριακό χώρο επιτρέπεται μόνον για όσους φέρουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό πρόσφατης νόσησης.
Προκειμένου να συνταχθεί και αποσταλεί εγκαίρως το ψηφοδέλτιο για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και του ψηφοδελτίου για την εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Σωματείο AREA, παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα, να ενημερώσουν σχετικώς το Διοικητικό Συμβούλιου στο email info@hufgas.gr έως την 7/11/2021
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο η ως άνω ΓΣ θα διεξαχθεί και διαδικτυακά ώστε όσα μέλη επιθυμούν θα μπορούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας webex , ενώ για αυτούς που θα συμμετάσχουν διαδικτυακά η ψηφοφορία επί των ανωτέρω θεμάτων θα γίνει μέσω της πλατφόρμας e-votin. Όσα μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν και ψηφίσουν διαδικτυακά θα πρέπει να ενημερώσουν το ΔΣ έως την 09-11-2021 ώστε να λάβουν εγκαίρως τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στις ως άνω ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο»