ΣΩ.ΠΙ.ΜΗ.ΨΥΚ

Συμμετοχή του Σωματίου στην ΚΥΑ

Το ΣΩΠΙΜΗΨΥΚ συμμετείχε ενεργά με ολοκληρωμένη πρόταση στη δημόσια διαβούλευση για την πολυαναμενόμενη ΚΥΑ του ΕΚ517/2014.