Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Μπίρης Αθανάσιος  – Πρόεδρος

Ταΐρης Δημήτριος – Αντιπρόεδρος

Mπρατσόλας Νεκτάριος – Γενικός Γραμματέας

Παντελάκης Νικόλαος – Ταμίας 

Αποστολόπουλος Γιώργος – Μέλος

Καραγιάννης Παύλος – Μέλος

Σεϊρλής Αριστείδης – Μέλος

Ελεγκτική Επιτροπή

Μάρκου Βαγγέλης  – Πρόεδρος

Ντούνης Λουκάς  – Γραμματέας

Ειδικοί Απεσταλμένοι (AREA)

Μπίρης Αθανάσιος

Ταΐρης Δημήτριος