ΣΩ.ΠΙ.ΜΗ.ΨΥΚ

Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Μπίρης Αθανάσιος  – Πρόεδρος

Ταΐρης Δημήτριος – Αντιπρόεδρος

Παντελάκης Νικόλαος – Γενικός Γραμματέας

Αποστολόπουλος Γιώργος – Ταμίας 

Παπαγεωργίου Εμμανουήλ – Μέλος

Καραγιάννης Παύλος – Μέλος

Μηλιάς Γεώργιος – Μέλος

Ελεγκτική Επιτροπή

Κόντες Γεώργιος – Πρόεδρος ελεγκτικής επιτροπής
Καρκούλας Παναγιώτης – Γραμματέας ελεγκτικής επιτροπής
Τζίνας Απόστολος – Μέλος

Ειδικοί Απεσταλμένοι (AREA)

Μπίρης Αθανάσιος

Ταΐρης Δημήτριος

Παντελάκης Νικόλαος