ΣΩ.ΠΙ.ΜΗ.ΨΥΚ

Επικοινωνία

Τραπεζικός Λογαριασμός

Ο τραπεζικός λογαριασμός του Σωματείου για πληρωμές συνδρομών και χορηγιών είναι ο κάτωθι:
Τράπεζα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR30 0171 0340 0060 3414 4388 007
Όνομα Δικαιούχου: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
SWIFT/BIC: PIRBGRAA

Επικοινωνία