ΣΩ.ΠΙ.ΜΗ.ΨΥΚ

Γραφείο Διασύνδεσης

Το επάγγελμα του ψυκτικού είναι ένα απαιτητικό τεχνικό επάγγελμα και η προϋπηρεσία και εμπειρία είναι πάντα βασικό προαπαιτούμενο για την εύρεση εργασίας.

Το ΣΩ.ΠΙ.ΜΗ.ΨΥΚ. προσπαθεί να είναι κοντά και στους νεοεισερχόμενους τεχνικούς του κλάδου και να τους βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας ώστε να καταφέρουν να ενταχθούν ευκολότερα. Το “Γραφείο Διασύνδεσης” είναι μια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να φέρει σε επαφή τους νέους με ελάχιστη ως καθόλου προϋπηρεσία σε επαφή με τεχνικούς και εταιρείες που αναζητούν τεχνικούς για απασχόληση. Αρκεί η αποστολή ενός βιογραφικού σας στο info@hufgas.gr για να σας φέρουμε σε επαφή με τις εταιρείες και συνεργάτες του ΣΩ.ΠΙ.ΜΗ.ΨΥΚ. Φυσικά αναγνωρίζουμε ότι ένας απόφοιτος μιας σχολής δεν έχει απαραίτητα τη γνώση ή εμπειρία να συντάξει ένα βιογραφικό και γι’ αυτό για όποιον το επιθυμεί μπορεί να χρησιμοποιήσει το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα που προσφέρει το σωματείο.