ΣΩ.ΠΙ.ΜΗ.ΨΥΚ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ιστορία μας

Το ΣΩΠΙΜΗΨΥΚ ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2016 από 30 φίλους και συναδέλφους μηχανικούς ψύξης και κλιματισμού. Βασικοί στόχοι ήταν και παραμένουν

  • η αναβάθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχίων
  • η τεχνική κατάρτιση δια βίου
  • η διαρκής ενημέρωση των μελών για τις αλλαγές της νομοθεσίας
  • η αναβάθμιση της δημόσιας εικόνας του κλάδου
  • η θεσμική παρέμβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων
  • η αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των μελών του κλάδου

 

Από το 2017 έχει συνεχή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας (UNIC) με προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης.

Από το 2018 είναι ισότιμο μέλος της AREA και επέκτεινε τη δράση του σε Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο.

Από το 2019 ο πρόεδρος του ΣΩΠΙΜΗΨΥΚ Θάνος Μπίρης είναι μέλος του ΔΣ της AREA και Πρόεδρος της ομάδας εργασίας Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ μαζί με τον Αντιπρόεδρο Δημήτρη Ταΐρη συμμετέχουν σε κάθε επιτροπή εργασίας για την δημιουργία και αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και προτύπων.