ΧΟΡΗΓΟΙ

Επίτιμοι χορηγοί

Τιμητική διάκριση που απονέμεται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα για την μεγάλη συνεισφορά τους στο σωματείο και τον κλάδο γενικότερα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την βοήθειά σας και το έργο σας!